skip to main content

Welkom

TiBi betekent ‘voor jou’ in het Latijn. Het uitgangspunt van TiBi Zorg is welbevinden. Het moet goed gaan met haar medemens.
TiBi Zorg is ontstaan uit vele jaren van ondersteuning en/of ambulante begeleiding aan (jong) volwassenen, zoals:
  • Ambulante begeleiding voor mensen met Autisme,
  • Ambulante begeleiding voor mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel),
  • Verzuimbegeleiding, Wet verbetering poortwachter,
  • Re-integratie.
Welbevinden gaat vooraf aan prestatie. Het is daarom noodzakelijk dat we ons goed voelen, een gevoel van welbevinden kunnen ervaren, om te kunnen presteren in deze hectische maatschappij.

TiBi Zorg draagt hieraan bij door het bieden van ambulante begeleiding aan mensen zoals boven omschreven, chronisch zieken of mensen met een andere beperking.


Meer informatie kunt u lezen op de pagina begeleiding.

En meer:
Een van de belangrijkste peilers om je goed te voelen en goed te kunnen presteren is voeding. Naast de reguliere ambulante begeleiding kan TiBi Zorg hier een bijdrage aan leveren indien men dat wenst. Meer informatie kunt u lezen op de pagina voeding.
© TiBi Zorg - Realisatie: Yepdesign